Προστασία εργαζομένων

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία από γάντια, υποδήματα, ρουχισμό, γυαλιά προστασίας,κράνη όλων των μεγάλων κατσκευαστικών οίκων, τα οποία πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.
Παράλληλα εισάγωνται και διατίθενται απο την εταιρεία Θ. Πολετίδης προϊόντα σε οικονομικότερες τιμές.

Πατήστε στα λογότυπα για λεπτομέρειες !!!!